نمایشگاه صنایع دستی سفال

نمایشگاه صنایع دستی سفال

نمایشگاه صنایع دستی سفال نمایشگاه صنایع دستی سفال زیباترین محصولات خود را به نمایش گذاشت. صنایع دستی ایرانی قدمتی بیشینه دارد. قدمت سفالگری به شش هزار سال قبل بر می گردد. مهمترین تحول در صنعت سفالگری که این صنعت را بکلی دگرگون ساخت اختراع چرخ سفالگری است. سفالگران ابتدا از چرخ های کند گردش استفاده کردند. […]

در حال حاضر تبلیغی وجود ندارد!

اعتبار ما ، کیفیت محصولات ما

لوگوی مشتریان